Är det möjligt att köpa en kattunge med en företagskredit?

Postad i Djur, Katten

Som är fallet med allt annat så bör allt som köpes på företaget köpas till företaget.

Detta är även fallet om man önskar köpa en kattunge med en företagskredit.

Vad är en företagskredit?

Företagskrediter är krediter som företagare blir beviljade av långivare och låneinstitut.

Företagskrediter kan därefter användas för köp av gods och tjänster som företaget i dagsläget inte har möjlighet att köpa med rådande likvida medel.

Företag brukar oftast alltid beviljas en kredit som de har råd att återbetala.

Ett exempel är om ett företag ansöker om en kredit för att köpa en produkt som kostar 2 gånger mer än företagets månadsintäkter är. På så vis kan företaget köpa produkten—använda denna för att expandera företaget och därefter återbetala krediten över några månaders tid.

På så vis behöver inte företaget kompromissa med tillväxten i och med bristande likvida medel och långivare kan sätta sitt kapital i bruk och få avkastning på denna utan att behöva låta pengarna ligga på ett konto. På så sätt så gynnas hela ekonomin av ett bättre allokering av kapital och tillväxten i samhället blir alltså större.

Kan man använda en företagskredit för att köpa en kattunge?

Därav frågan.

Är det alltså möjligt?

Många som driver eget företag kanske ställer sig frågan. Är det möjligt att köpa kattungar med en företagskredit?

Svaret är egentligen uppenbart.

Köps djuret som ett husdjur eller är det en del av företagets verksamhet?

Driver företaget ideell verksamhet där verksamheten är att ”rädda” kattungar? Är företaget en veterinär som önskar köpa en kattunge för diverse ändamål?

Det finns många anledningar till att ett företag önskar köpa en kattunge och så länge kattungen köps i verksamhetssyfte så är det alltså OK att köpa en kattunge på företaget.

Vill man köpa en katt som ett husdjur privat så är det alltså inte tillåtet. Alternativt så kan företaget betala för köpet ur företagets kassa, dock så behöver privatpersonen därefter betala förmånsvärde för köpet.

I slutändan är det alltså alltid bättre att köpa katten ur ens privata ficka än på företaget, om ändamålet är att köpa ett husdjur. Är tanken att köpa katten åt företaget för företagsverksamhet så är det alltså fullt OK att köpa kattungen på företaget.

För mer information om hur det går till och för eventuella råd i frågan kan man även kontakta Verksamt för att få ett tydligare svar på vad som gäller i ens egna, specifika fall.